Disponibilitate:  in 2 zile

Pret:  26,00 LEI

Disponibilitate:  in 2 zile

Pret:  26,00 LEI

Modalitati de transport:
• 14,90 lei - prin Posta Romana (gratuit pentru produse de anticariat peste 59,00 lei / comanda)
• 14,90 lei - prin Urgent Cargus (gratuit pentru produse de anticariat peste 59,00 lei / comanda)

Autor(i):

Editura:

Anul aparitiei: 2018

Nr. pagini: 100 pagini

ISBN: 9789730277364

Stare: nefolosita (noua)

Categorii: Carte Scolara, Carte nefolosita, Niveluri educationale

Descriere

Auxiliar curricular APROBAT prin O.M.E.N. nr. 4696 din 02.08.2019

Realizat în conformitate cu Anexa nr. 1 la O.M.E.N. nr. 3.501 din 29.03.2018, cu Standardele de Pregătire Profesională, Anexa 4, O.M.E.N.C.S. 4121/13.06.2016 și în conformitate cu O.M.F.P. 1802/2014, actualizat 2018.

Format: B5

Lucrarea este structurată astfel:

- Fișe de documentare (33);

- Fișe de lucru (32);

- Teste de verificare a cunoștințelor (8);

- Fișe recapitulative (6).

Toate testele și aplicațiile din fișele de lucru au indicații de rezolvare sau răspunsurile corecte la sfârșitul lucrării.

CUPRINS

CAPITOLUL 1 Conturile necesare eviden ț ierii opera ț iilor economico-financiare

1.1. Prezentarea Planului general de conturi, identificând conturile necesare înregistrării opera ț iilor economico-financiare

1.2. Clasificarea conturilor ș i identificarea acestora în vederea înregistrării opera ț iilor economico-financiare

1.3. Folosirea conturilor sintetice de gradul 1 ș i 2, func ț ionarea conturilor de activ ș i pasiv, în corela ț ie cu opera ț iile desfă ș urate

CAPITOLUL 2 înregistrarea opera ț iilor economico-financiare în contabilitate

2.1. Contabilitatea capitalurilor proprii

2.1.1. Opera ț ii privind constituirea, majorarea ș i diminuarea capitalului social

2.1.2. Opera ț ii privind rezultatul exerci ț iului financiar

2.2. Contabilitatea imobilizărilor

2.2.1. Opera ț ii privind imobilizările necorporale

2.2.2. Opera ț ii privind imobilizările corporale

2.3. Contabilitatea stocurilor

2.3.1. Opera ț ii privind stocurile de materii prime ș i materiale, obiecte de inventar ș i produse 2.3.2. Opera ț ii privind stocurile de mărfuri

2.4. Contabilitatea decontărilor cu ter ț ii

2.4.1. Decontări cu furnizori ș i clien ț i

2.4.2. Decontări cu personalul ș i cu bugetul de asigurări ș i protec ț ie socială

2.4.3. Decontări cu bugetul statului

2.4.3.1. Impozitul pe profit

2.4.3.2. Impozitul pe veniturile microentită ț ilor

2.4.3.3. Taxa pe Valoarea Adăugată

2.5. Contabilitatea trezoreriei

2.5.1. Opera ț ii privind decontările prin conturile bancare

2.5.2. Opera ț ii privind decontările în numerar

2.5.3. Instrumente de plată: Biletul la ordin, Cambia ș i Cec-ul

2.6. Contabilitatea cheltuielilor ș i veniturilor

2.6.1. Opera ț ii privind cheltuielile

2.6.2. Opera ț ii privind veniturile

2.7. Completarea documentelor specifice opera ț iilor economico-financiare

CAPITOLUL 3 Registrele contabile

3.1. Prezentarea registrelor contabile obligatorii: Registrul Jurnal, Registrul Inventar și Registrul Cartea Mare

3.2. Completarea registrelor contabile

3.3. Criteriile minimale privind programele informatice utilizate în activitatea financiar-contabilă

CAPITOLUL 4 înregistrarea operațiilor economico-financiare în contabilitatea firmei de exercițiu

4.1. înregistrarea constituirii capitalului social al firmei de exercițiu

4.2. înregistrări privind imobilizările firmei de exercițiu

4.3. înregistrări privind stocurile firmei de exercițiu

4.4. înregistrări privind decontările firmei de exercițiu cu terții

4.5. înregistrări privind decontările firmei de exercițiu prin conturile bancare

4.6. înregistrări privind cheltuielile și veniturile firmei de exercițiu

Răspunsuri și indicații de rezolvare